Про Гайдеґґера, Dasein та онтологію революції

Сьогодні, в епоху нігілізму, революційним є те, що надає життю сенс та напрямок.

Мартін Гайдеґґер розробив узагальнююче, парадоксальне та глибоке вчення про Буття, яке надає (особливо сьогодні) онтологічного статусу революційним змінам стану речей. Його концепція полягає в наступному.

На зорі філософської думки люди ставлять питання про Буття в центр – приділяють увагу всьому, що має характеристику “бути” в цьому світі (включаючи і сам світ). Але, тематизуючи це питання, вони збиваються в нюансах складних відносин між Буттям і мисленням: між Seyn (чистим Буттям) і Seiende (його виразом в сущому) та між Dasein (людським буттям) і Sein (буттям самим по собі).

Тому людина випускає з уваги чисте Буття та стає на шлях нігілізму. Це все веде до появи “обчислювального розуму”, який запускає процес Відчуження та породжує “техніку” – специфічне (та нищівне) ставлення до світу, щодо сутності речей лише у вимірі їх корисності для людини.

Таке псевдорозкриття сутності речей нищить зв’язок людини із буттєвим виміром, перестає нести заклик Буття до людини та руйнує можливість розуміння світу. Сутність ж технічного відношення до світу призводить до постійного накопичення нігілізму.

В наш час ця тенденція досягає своєї кульмінації – Gestell (технічний розвиток) остаточно витісняє Буття і зводить все на “ніщо”. Але Мартін Гайдеґґер вважає, що саме “ніщо” є зворотньою стороною найчистішого Буття, яке – таким парадоксальним чином! – нагадує про себе людству. Треба лише правильно розшифрувати логіку розгортання Буття і тоді мисляче людство зможе врятуватися.

Це раптове повернення Буття Гайдеґґер називає терміном – Ereignis (подія). І ця подія є питанням виживання людини та в змозі їй бути людиною.

Сергій Чаплигін

для ІНФОРМАТОРа

загрузка...
Загрузка...

Реклама

загрузка...

Поширюйте матеріал

Загрузка...